THÔNG BÁO 

SINH VIÊN KHI ĐĂNG KÝ TRA SOÁT KHÓA LUẬN/LUẬN VĂN CẦN LƯU Ý:

1. Sinh viên được tra soát khóa luận/luận văn 02 lần:
- Lần 1: tra soát thử (Không bắt buộc nên có thể bỏ quaSinh viên đăng ký tra soát lần 1 trước hạn nộp khóa luận/luận văn 30 ngày)
- Lần 2: tra soát chính thức (Bắt buộc
Sinh viên đăng ký tra soát lần 2 trước hạn nộp khóa luận/luận văn 14 ngày)
+ Sinh viên chỉ đăng ký tra soát chính thức khóa luận/luận văn khi đã được sự đồng ý của GVHD
+ Khóa luận/luận văn khi đăng ký tra soát thử hoặc tra soát chính thức là các khóa luận/luận văn đã hoàn chỉnh (không tra soát theo từng phần) và phải có đầy đủ cả bìa

2. Mỗi Form đăng ký Sinh viên chỉ điền được 01 lần gắn với 01 email. Nghiêm cấm dùng các email khác nhau để đăng ký nhiều lần

Trung tâm CNTT sẽ cập nhật kết quả lên Cơ sở dữ liệu trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký tra soát của Sinh viên. Sinh viên chủ động sử dụng mã tra cứu để nhận kết quả tra soát tại Website: http://tracuuthongtin.ftu.edu.vn . 

- Sinh viên điền mã tra cứu trên form để bảo mật bản mềm khóa luận, luận văn. (Mã tra cứu do sinh viên tự điền bao gồm 6 ký tự bất kỳ (không có dấu), ví dụ: abc123)

Sinh viên, học viên có trách nhiệm in 04 bản Kết quả tra soát và 04 Biên bản tra soát của lần tra soát chính thức sau khi tra cứu được kết quả từ Website: http://tracuuthongtin.ftu.edu.vn/. Sau đó lấy chữ ký xác nhận của Giáo viên hướng dẫn và Trung tâm CNTT vào Biên bản tra soát

3. Tên file khóa luận, luận văn tải lên để tra soát đặt dưới dạng: Họ tên (viết hoa có dấu)-mã sinh viên-Khoa/Viện (CSI), Chuyên ngành (CSII); (ví dụ: NGUYỄN VĂN A-123456789-QTKD)

4. Kết quả tra soát chỉ lấy Tỷ lệ sao chép lớn nhất trong các tỷ lệ phần mềm tìm ra làm kết quả cuối cùng. Tỷ lệ sao chép lớn nhất cho phép là nhỏ hơn 20%Trung tâm CNTT sẽ gửi kết quả chi tiết các đoạn văn sao chép đối với các khóa luận, luận văn có tỷ lệ sao chép lớn nhất từ 20% trở lên

5. Kiểm tra thông báo qua Email cá nhân trong 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký. Trường hợp không nhận được thông báo, sinh viên kiểm tra hòm thư spam. Nếu vẫn không nhận được thì gửi email đến địa chỉ: tslv@ftu.edu.vn để được hỗ trợ

6. Khi sinh viên đăng ký tra soát bản mềm khóa luận/luận văn (lần chính thức) bị: kết quả tra soát có tỷ lệ sao chép lớn nhất từ 20% trở lên hoặc GVHD sửa lại lần cuối cùng với nội dung lớn hơn 5% so với bản mềm đã đăng ký tra soát chính thức lần đầu tiên. Khi đó Sinh viên muốn tra soát lại phải làm như sau:
- Làm đơn xin tra soát lại và được GVHD xác nhận đồng ý cho tra soát chính thức lại. TẢI MẪU ĐƠN TRA SOÁT LẠI TẠI ĐÂY  
- Gửi email đến địa chỉ tslv@ftu.edu.vn với chủ đề và nội dung email giống như trong đơn đã viết đồng thời đính kèm theo đường link drive bản mềm khóa luận/luận văn tra soát lại và bản scan đơn xin tra soát lại đã có chữ ký xác nhận của GVHD
Thời gian trả kết quả tra soát lại là sau 14 ngày hạn nộp của Khoa 
(chỉ áp dụng cho lần tra soát chính thức và chỉ được tra soát lại 01 lần duy nhất. Sinh viên phải lưu ý để không mắc phải các lỗi ở mục 6 và phải làm đơn xin tra soát lại) 

    Đề nghị Sinh viên điền chính xác các thông tin trên Form đăng ký và thực hiện đúng các lưu ý trên. Nếu phát hiện vi phạm Sinh viên sẽ không được tra soát khóa luận/luận văn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUY TRÌNH TRA SOÁT KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN 

Stt

Công việc

Người thực hiện

Ghi chú

1

Sinh viên (SV) truy cập Website:http://tslv.ftu.edu.vn/ để xem các thông báo và hướng dẫn tra soát khóa luận, luận văn

SV

Sinh viên được tra soát khóa luận, luận văn 2 lần. Lần 1: tra soát thử. Lần 2: tra soát chính thức

2

Sinh viên đăng ký tra soát khóa luận, luận văn lần 1 tại website trên

SV

Sinh viên đăng ký tra soát lần 1 trước hạn nộp khóa luận, luận văn khoảng 30 ngày để có thời gian chỉnh sửa

3

Trung tâm CNTT tiếp nhận và tiến hành tra soát khóa luận, luận văn lần 1 cho Sinh viên

TTCNTT

Trung tâm CNTT tra soát lần 1 trong thời gian từ 1-5 ngày

4

Trung tâm CNTT gửi thông báo kết quả tra soát khóa luận, luận văn lần 1 qua thư điện tử đến Sinh viên và Giáo viên hướng dẫn (GVHD). Sinh viên và GVHD tra cứu kết quả tra soát khóa luận, luận văn tại website: http://tracuuthongtin.ftu.edu.vn/

TTCNTT, GVHD, SV

Trung tâm CNTT gửi thông báo kết quả tra soát lần 1 đến Sinh viên và GVHD trong 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký

5

Sau khi chỉnh sửa và hoàn thiện khóa luận, luận văn, trước khi nộp chính thức, sinh viên đăng ký tra soát khóa luận, luận văn lần 2 tại website trên


SV

Sinh viên đăng ký tra soát lần 2 trước hạn nộp khóa luận, luận văn khoảng 14 ngày. Hệ thống tra soát được khoảng 100 quyển/ngày. Mỗi đợt khoảng 1400 quyển khóa luận, luận văn

6

Trung tâm CNTT tiếp nhận và tiến hành tra soát khóa luận, luận văn lần 2 cho Sinh viên

TTCNTT

Trung tâm CNTT tra soát lần 2 trong thời gian từ 1-5 ngày

7

Trung tâm CNTT gửi thông báo Kết quả tra soát khóa luận, luận văn (lần 2) qua thư điện tử đến Sinh viên và GVHD. Sinh viên tải xuống kết quả và biên bản tra soát khóa luận, luận văn tại website: http://tracuuthongtin.ftu.edu.vn/

TTCNTT, GVHD, SV

Trung tâm CNTT gửi thông báo kết quả tra soát lần 2 đến Sinh viên và GVHD trong 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký

8

Sau khi nhận được kết quả tra soát lần chính thức sinh viên in 04 bản Kết quả tra soát và 04 Biên bản tra soát sau đó lấy chữ ký xác nhận của GVHD và Trung tâm CNTT vào Biên bản tra soát


SV

CS II, CSQN cử đơn vị đầu mối thu 01 bản Kết quả tra soát và 01 Biên bản tra soát của Sinh viên tại cơ sở sau đó gửi đến Trung tâm CNTT

9

Khi Sinh viên lên Trung tâm CNTT ký xác nhận mang theo:

- Tất cả các bản cứng khóa luận, luận văn để kiểm tra với bản mềm đã tra soát lần chính thức. 

- 04 bản Kết quả và 04 Biên bản tra soát khóa luận, luận văn lần chính thức 

- 01 đĩa CD chứa bản mềm khóa luận, luận văn của lần tra soát chính thức

Sau khi ký xác nhận sinh viên sẽ nộp 01 bản Kết quả, 01 Biên bản tra soát và 01 đĩa CD cho Trung tâm CNTT
SV

CS II, CSQN cử đơn vị đầu mối thu 01 đĩa CD chứa bản mềm khóa luận, luận văn của Sinh viên sau đó gửi đến Trung tâm CNTT để làm cơ sở dữ liệu và tra soát hậu kiểm

10

Sinh viên nộp bản cứng khóa luận, luận văn lên Khoa (Viện) kèm theo Kết quả tra soát khóa luận, luận văn (lần chính thức) và Biên bản tra soát khóa luận, luận văn đã có chữ ký xác nhận của GVHD và Trung tâm CNTT

SV, Khoa

Viện,

và các đơn vị liên quan

Tỷ lệ sao chép cho phép là nhỏ hơn 20%. Bản cứng nộp lên Khoa (Viện) và bản mềm tra soát lần chính thức được sai lệch nội dung tối đa 5% (khoảng 05 trang giấy A4)

 

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TRA SOÁT KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN

Lưu ý:

1. Tên file khóa luận, luận văn tải lên để tra soát đặt dưới dạng: Họ tên-mã sinh viên-Khoa, Viện (CSI), Chuyên ngành (CSII); (ví dụ: Nguyễn Văn A-123456789-QTKD).

2. Sinh viên có thể bỏ qua lần tra soát thử và đăng ký tra soát chính thức theo quy trình từ bước 5.

3. Sinh viên chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung bản cứng khóa luận, luận văn nộp lên Khoa và bản mềm khóa luận, luận văn đã tra soát chính thức (lần 2) trên phần mềm phải giống nhau.

4. Bản cứng khóa luận, luận văn sau khi nộp lên Khoa sẽ được hậu kiểm, so sánh và đối chiếu với bản mềm của lần tra soát chính thức. Nếu phát hiện bản mềm và bản cứng sai lệch về nội dung lớn hơn 5% (khoảng 5 trang giấy A4) thì kết quả chấm bản cứng khóa luận, luận văn sẽ bị hủy.

5. Sinh viên và GVHD tra cứu kết quả tra soát khóa luận, luận văn tại website: http://tracuuthongtin.ftu.edu.vn/. Sinh viên, học viên in trực tiếp Kết quả tra soát và Biên bản tra soát của lần tra soát chính thức sau khi tra cứu được kết quả từ Website: http://tracuuthongtin.ftu.edu.vn/
6. Trong quá trình tra soát khóa luận, luận văn, GVHD và sinh viên cần hỗ trợ kỹ thuật liên hệ Trung tâm CNTT trong giờ hành chính: 
Đ/c Hạnh: 0982005718, Đ/c Cường: 0944455086; Đ/c Lễ: 0977234523; Đ/c Quang Anh: 0985083595; Đ/c Liên: 0906862054; Đ/c Thanh: 0976037197; 
7. Thông báo số: 13/TB-ĐHNT ngày 21/01/2020 về việc Triển khai phần mềm "Phát hiện sao chép nội dung trong các văn bản tiếng Việt" vào việc tra soát khóa luận, luận văn. XEM TẠI ĐÂY

* ĐĂNG KÝ TRA SOÁT KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN - ĐỀ TÀI NCKH 

Sinh viên, Học viên, Đề tài NCKH Đăng ký (Lần tra soát thử) (Đăng ký trước hạn nộp 30 ngày)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sinh viên, Học viên, Đề tài NCKH Đăng ký(Lần tra soát chính thức) (Đăng ký trước hạn nộp 14 ngày)